IT
EN
PL
mgr ANNA BARBARA KARDAS
◆ Studia licencjackie: Językoznawstwo (Specjalność: Pośrednictwo językowe)
Praca licencjacka: Analisi stilistico-lessicale di testi giornalistici politici polacchi e italiani. Saggio di traduzione. (Analiza stylistyczno-leksykalna tekstów dziennikarskich o tematyce politycznej. Strategie tłumaczeniowe.)
 
trienanna
 
◆ Studia magisterskie: Translatoryka (Specjalność: Tłumaczenia literackie i techniczno-naukowe)
Praca magisterska: La traduzione delle sceneggiature cinematografiche e il loro adattamento al pubblico d'arrivo. Problemi scelti. (Tłumaczenie scenariuszy filmowych i ich dostosowanie do publiczności docelowej. Wybrane problemy.)
 
specanna
 
laurea
 
mgr KATARZYNA MAGDALENA KARDAS
◆ Studia licencjackie: Językoznawstwo (Specjalność: Pośrednictwo językowe)
Praca licencjacka: Traduzione e analisi linguistica dei testi giornalistici. Problemi scelti. (Tłumaczenie i analiza językowa tekstów dziennikarskich. Wybrane problemy.)
 
trienkat
 
◆ Studia magisterskie: Translatoryka (Specjalność: Tłumaczenia literackie i techniczno-naukowe)
Praca magisterska: La traduzione dei testi poetici per l'infanzia. Problemi scelti. (Tłumaczenie tekstów poetyckich dla dzieci. Wybrane problemy.)
 
speckat