IT
EN
PL
Zakres naszych usług obejmuje:
 
◆ TŁUMACZENIA PISEMNE:
Techniczne: instrukcje obsługi, katalogi, arkusze danych, normy techniczne, karty techniczne
Informatyczne: software, hardware, podręczniki
Reklamowe: materiały promocyjne, teksty reklamowe
Handlowe: specyfikacje produktów i usług, korespondencja, umowy, broszury
Ekonomiczne: sprawozdania finansowe, kosztorysy, raporty zysków i strat, biznesplany
Prawne: ustawy, wyroki, akty notarialne, oświadczenia, kontrakty, traktaty
Medyczne: raporty, dokumentacja, protokoły, wyniki analiz, ulotki
Lokalizacja stron internetowych: dostosowanie treści do języka i kultury danego kraju
Książki, wiersze
... i wiele innych
 
◆ KOREKTA I WERYFIKACJA
Kontrola stylistyki, ortografii, gramatyki oraz poprawności składniowej i interpunkcyjnej tekstów tłumaczonych przez osoby trzecie (tylko w przypadku tłumaczeń na język włoski i na język polski).
UWAGA: Nie wykonujemy korekty i weryfikacji materiałów przetłumaczonych przy pomocy narzędzi do tłumaczenia automatycznego!
 
◆ TRANSKRYPCJA
Transkrypcja i ewentualne tłumaczenie materiałów zarejestrowanych na nośnikach audio lub wideo. Klient otrzymuje tekst w formie wydruku lub w formie elektronicznej.
 
◆ REJESTRACJA AUDIO
Tłumaczenie i rejestracja audio przetłumaczonego matariału we wszystkich dostępnych formatach.
 
◆ PROCES PORÓWNAWCZY
Proces polegający na zestawieniu segmentów tekstu źródłowego z segmentami tekstu docelowego w celu zbudowania nowej pamięci tłumaczeniowej.
 
◆ TŁUMACZENIA USTNE
Na życzenie Klienta oferujemy usługi tłumaczenia konsekutywnego (najczęściej wybierana forma tłumaczenia ustnego) podczas rozmów handlowych, negocjacji, szkoleń, konferencji itp.
 
Nie tylko tłumaczenia:
 
Dokumenty takie jak instrukcje obsługi czy katalogi zawierające schematy z opisami, diagramy, ilustracje to przykłady tekstów z bogatą grafiką. W tym przypadku samo tłumaczenie może okazać się niewystarczające i dopiero opracowanie graficzne dokumentu zapewnia pełną zgodność z oryginałem. Wszelkie prace graficzne wykonujemy zawsze równolegle z tłumaczeniem, co pozwala na oszczędność czasu oraz kosztów realizowanych projektów. Forma każdego przełożonego przez nas dokumentu w pełni odpowiada formie dokumentu oryginalnego (o ile Klient nie zdecyduje inaczej).
 
Nowe horyzonty:
 
Jesteśmy założycielkami strony ttmem.com, która oferuje szeroką gamę usług, zasobów i narzędzi ułatwiających pracę tłumaczy i biur tłumaczeń.
 
Używane oprogramowanie:
 
W celu zapewnienia wysokiej jakości tłumaczenia korzystamy z wiodącego oprogramowania CAT (SDL Trados Studio 2019) opartego na pamięciach tłumaczeniowych. Ponadto wykorzystywany przez nas software obejmuje:
 
◤ Adobe Acrobat XI Pro
◤ Adobe Catalyst CS5
◤ Adobe Dreamweaver CS5
◤ Adobe Fireworks CS5
◤ Adobe Flash CS5
◤ Adobe FrameMaker 10
◤ Adobe Illustrator CS5
◤ Adobe Indesign CS5
◤ Adobe PageMaker 7.0
◤ Adobe Photoshop CS5
◤ AutoCAD 2007
◤ Microsoft Office Access 2007
◤ Microsoft Office Excel 2007
◤ Microsoft Office FrontPage 2007
◤ Microsoft Office PowerPoint 2007
◤ Microsoft Office Publisher 2007
◤ Microsoft Office Word 2007
◤ OCR software
- Abbyy FineReader 11
- Adobe PDF to Word converter
◤ PDF to Word Software
- Abbyy FineReader 11
- Adobe Acrobat XI Pro
- Adobe PDF to Word converter
 
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG!